Courses

Toate cursurile sunt oferite intr-o rotatie de 4 ani. Noi venitii vor intra in orice an din rotatie in care ne aflam, incepand, totusi, cu Hermeneutica, care este primul curs in fiecare an pentru studentii noi.

First year
Hermeneuticā (Liviu Ursache)
Pentateuh (Daniel Rusu)
Teologie Propriu-Zisă (Constantin Alexandrescu)
Biblia: Introducere și context (Daniel Rusu)
Faptele Apostolilor, Romani și Galateni (Cătălin Mânzală)
Viață Creștină (Karl Kosobucki)
Armonia Evangheliilor (Jim Kutnow)
Bibliologie (David denHartog)
Hermeneutică (Liviu Ursache)
Hermeneutica (Radu Gheoghiță)

Second year
Teologie Comparată: Ortodoxia (Emil Bartoș)
Cărțile istorice ale Vechiului Testament (Daniel Rusu)
1,2 Tesaloniceni, 1,2 Timotei, Tit, Filimon (Karl Kosobucki)
Căsătorie și Familie (David denHartog)
Evangelism and Discipleship ()
Închinare și muzică (Jim Kutnow și Raul Chirica)
Antropologie (Constantin Alexandrescu)
Istoria Bisericii (Valentin Teodorescu)

Third year
Teologie și practică pastorală (Jim Kunow)
Eclesiologie (Ron Fisher)
Pneumatologie (Constantin Alexandrescu)
Poezie și înțelepciune (Jim Kunow și David DenHartog)
Worldviews (Jason DenHartog)
1 și 2 Corinteni, Efeseni, Filipeni, Coloseni (Karl KOsobucki)
Evrei și epistolele generale (Daniel Rusu)

Fourth year
Comunicarea adevarului biblic (Jim Kutnow)
Misiune: Introducere (Mike Pocock)
Profetii Vechiului Testament (Todd Beall)
Cristologie (Constantin Alexandrescu)
Apologetica (John Voss)
Etica (Gelu Paul)