Frecventa, Examene si Notari1.  Studenţii trebuie să se dedice scopului propus.  C.I.B.B. se străduieşte să slujească creştinilor din această regiune a ţării, învăţându-i doctrina biblică şi ajutându-i să o aplice în practică. Noi căutăm să-i pregătim pe creştini pentru a-L sluji mai bine pe Domnul. Profesorii invitaţi, şi alte persoane, se angajează să vă slujească, investind mult timp şi mulţi bani pentru fiecare curs. Prin urmare studenţii, la rândul lor, trebuie să se angajeze să frecventeze cu regularitate orele de curs, să-şi facă lucrările şi să dea examenele la timp.

     2.  Trebuie să participaţi efectiv în sală la minimum 70% din prelegeri. Dacă nu puteţi, atunci trebuie să vizionaţi minimum 70% din DVD-urile înregistrate, sau să participaţi la o combinaţie de 70% din ambele (pe viu şi pe DVD). Vă rugăm să consultaţi programul cursurilor desfăşurate de duminică până miercuri şi cel al cursurilor desfăşurate de joi până sâmbătă. Orice modificare a acestui program va fi anunţată în sala de curs. Cei care nu au îndeplinit criteriile de frecvenţă vor pierde puncte din notă finală a cursului. Se admite o excepţie în situaţia unei urgenţe reale sau a unei situaţii excepţionale. *Notă: Chiar dacă DVD-urile vă stau la dispoziţie, vă încurajăm cu fermitate să nu contaţi pe ele, ci să participaţi la curs ori de câte ori este posibil.

     3.  Se va ţine o evidenţă strictă a frecvenţei. Dumneavoastră veţi fi cei ce îşi înregistrează propria prezenţă în fiecare zi, imediat ce intraţi în sala de curs. Vă rugăm să vă rezumaţi la propria prezenţă, fără a o face şi pentru prieteni.

     4.  Examene, teme. La fiecare curs se dă examen pentru cursul anterior. Data şi ora examenului sunt trecute în foaia de program a cursurilor. Majoritatea examenelor sunt obiective (adevărat/fals, alegeri multiple, corelare), dar nu toate. Majoritatea examenelor durează între jumătate de oră şi o oră şi jumătate. Majoritatea cursurilor necesită lecturi înainte de curs şi multe necesită memorarea de versete biblice. Versetele biblice indicate pentru memorare trebuie recitate perfect cuvânt cu cuvânt unei alte persoane care se va semna pe foaie. Este răspunderea studenţilor să citească cerinţele cursului şi să ştie data şi temele aferente fiecărui curs.

     5.  Lectura, memorizarea sau alte îndatoriri se vor încheia în ziua examenului, cu excepţia când la curs se anunţă altceva. Materialele de citit, memorat sau alte teme trebuie completate până la data examenului. Examenele sau lucrările date cu întârziere vor primi o notare cu 5 puncte mai mică până la sfârşitul lunii; întârzierea cu încă o lună, atrage scăderea notei cu 10 puncte. Sunt permise numai două rezultate sub 70 puncte pe an. Totuşi, orice student cu o notă mai mică de 60 puncte la oricare curs, va trebui să dea din nou examenul şi/sau să-şi termine orice lucrare incompletă, cu condiţia de a obţine maximum de 70 puncte posibil.

Download Formular