Courses

Etică biblică

Cursul de etică biblică facilitează dezvoltarea cadrului informațional și experențial esențial dezvoltării gândirii biblice, critice și creative necesare luării deciziilor morale pe baza Cuvântului lui Dumnezeu în vederea trăirii în neprihănire, glorificării lui Dumnezeu și lărgirii Împărătiei Lui. REZULTATE: La finalul acestui curs studentul va putea: Înțelege și defini etica biblică în raport cu sistemele […]

Comunicarea adevărului biblic

Cursul de Homiletică are ca scop însușirea competențelor în vederea comunicării expozitive a mesajului biblic. Se va pune accent pe: formularea ideii homiletice a textului argumentarea acesteia formularea aplicațiilor. Program curs: joi, 17:00 – 21:00 vineri, 17:00 – 21:00 sâmbătă, 9:30 – 14:00 Examen: Luni & marți, conform programării

Hermeneutică

Cursul își propune o expunere a hermeneuticii biblice, disciplina interpretării Scripturilor. Accentul primar va fi pus pe partea practică / aplicativă, în prezentarea și exemplificarea etapelor de bază în demersul interpretării Scripturilor. De asemenea, cursul va prezenta diverse metodologii de studiu biblic, inclusiv practica memorării intense a Scripturilor.

Cursuri

TOP